Nowele Sienkiewicza | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) mobile
b) novou
c) milieu
d) nihile
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
b) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
c) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
d) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Sidorowicz
b) Skański
c) Siejowski
d) Sielawa
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) oficera
b) podoficera
c) majora
d) kapitana
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Horacego
b) Szekspira
c) Sofoklesa
d) Byrona
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) udar
c) gruźlicę
d) zapalenie mózgu
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Romanse paryskie”
c) „Cierpienia młodego Wertera”
d) „Nowa Heloiza”
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Rosją
b) Francją
c) Polską
d) Austrią
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Brazylii
b) Panamie
c) Paryżu
d) Hawanie
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Krzywda Górna
b) Wywłaszczyńce
c) Pognębin
d) Niedola
Rozwiązanie


Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „warszawską wersję”
b) „krakowską wersję”
c) „lwowską wersję”
d) „szczecińską wersję”
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „odmieńcem”
b) „czarcim pomiotem”
c) „szatanem”
d) „nierobem”
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
b) małżeństwo Rzepów
c) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
d) „baraniogłowskich ławników”
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1879
c) 1888
d) 1868
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyczepiastym
b) Wyłupiastym
c) Wyrazistym
d) Wygłupiastym
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Nawa”
b) „Newa”
c) „Niwa”
d) „Lawa”
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) manizmem
b) naturalizmem
c) impresjonizmem
d) negatywizmem
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) amebą
b) żółtą febrą
c) epilepsją
d) gruźlicą
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) w kościele
b) na plebanii
c) u wójta w chałupie
d) we dworze
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) podróżniczych
b) powstańczych
c) amerykańskich
d) indiańskich
Rozwiązanie


Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) belfra”
b) literata”
c) inspektora”
d) korepetytora”
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) groteski
b) ironii
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) humoru
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) zbierała się rada gminy
b) wiejskie dzieci uczyły się czytać
c) trzymano świnie
d) pito okowitę
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) poznańskie
b) lubelskie
c) warszawskie
d) krakowskie
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) powstania styczniowego
b) wojny polsko-francuskiej
c) Wiosny Ludów
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Oregon
b) Arizona
c) Miami
d) Teksas
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Potopu”
b) „Kordiana”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Mazurka Dąbrowskiego”
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kostaryki
b) Chile
c) Panamy
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) wziął się do pracy
b) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) zaczął pić w karczmie
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) mieszczanką
b) chłopką
c) szlachcianką
d) arystokratką
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemiecką gramatyką
b) łacińskimi słówkami
c) niemieckim akcentem
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) filozoficznych
b) pedagogicznych
c) psychologicznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) fujarka
c) harmonijka
d) cymbałki
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) oficer
b) wójt
c) nauczyciel
d) kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) wódz indian
b) właściciel lokalnej gospody
c) właściciel cyrku
d) szeryf Antylopy
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) rok po jego śmierci
b) miesiąc po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Just – kolonista niemiecki
b) Józef Jarzyński
c) Boege – Niemiec
d) Generał Steinmetz
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) wiejskich
b) popowstańczych
c) dziecięcych
d) biograficznych
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) tragizm ich mieszkańców
b) nieznajomość geografii przez autora
c) „przymioty” umysłowe mieszkańców
d) chęć zabawienia czytelnika
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) abolicji
b) admiracji
c) ignorancji
d) nieinterwencji
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Iliadę
b) Odprawę posłów greckich
c) Boską Komedię
d) Odyseję
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) asesorem sądowym
b) kancelistą
c) donosicielem
d) literatem
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) walka o kulturę
b) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
c) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) angielsku
b) indiańsku
c) francusku
d) niemiecku
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Montanie
b) Chicago
c) Las Vegas
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Pędzący Bawół
b) Dziki Sokół
c) Uparty Muł
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) zwroty obcojęzyczne
b) stylizacje gwarowe
c) elementy biograficzne
d) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) pięć lat
b) dwanaście lat
c) siedem lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
b) ludzkim losie
c) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
d) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wygnańca
b) niewolnika
c) wodza
d) błazna
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Mediolanie
b) Wenecji
c) Rzymie
d) Florencji
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Włocha
c) Hiszpana
d) Anglika
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za nieodrobienie lekcji
b) za mówienie po polsku
c) za znęcanie się nad kolegami
d) za obrazę nauczyciela
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Białych Kłów
b) Czarnych Wężów
c) Prędkich Kopyt
d) Czerwonych Orłów
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) samobójstwa
b) dydaktyki
c) matczynej miłości
d) germanizacji
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Kuba
c) Franek
d) Maciek
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1880 roku
b) 1876 roku
c) 1883 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 15 lat
b) 9 lat
c) 11 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Tagi: