Nowele Sienkiewicza
      Nowele Sienkiewicza | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Nawa”
b) „Newa”
c) „Niwa”
d) „Lawa”
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za mówienie po polsku
b) za nieodrobienie lekcji
c) za obrazę nauczyciela
d) za znęcanie się nad kolegami
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Arizona
b) Oregon
c) Teksas
d) Miami
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Białych Kłów
b) Prędkich Kopyt
c) Czarnych Wężów
d) Czerwonych Orłów
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Las Vegas
b) Nowym Yorku
c) Montanie
d) Chicago
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Hiszpana
b) Anglika
c) Amerykanina
d) Włocha
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) milieu
b) nihile
c) novou
d) mobile
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) epilepsją
b) gruźlicą
c) amebą
d) żółtą febrą
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1868
b) 1882
c) 1879
d) 1888
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Austrią
b) Rosją
c) Polską
d) Francją
Rozwiązanie


Kulturkampf to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
c) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
d) walka o kulturę
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) chęć zabawienia czytelnika
b) „przymioty” umysłowe mieszkańców
c) tragizm ich mieszkańców
d) nieznajomość geografii przez autora
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) niewolnika
b) błazna
c) wygnańca
d) wodza
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) germanizacji
b) matczynej miłości
c) samobójstwa
d) dydaktyki
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Franek
b) Kuba
c) Maciek
d) Staś
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) oficera
b) majora
c) podoficera
d) kapitana
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) zwroty obcojęzyczne
b) elementy biograficzne
c) stylizacje gwarowe
d) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) zbierała się rada gminy
b) wiejskie dzieci uczyły się czytać
c) pito okowitę
d) trzymano świnie
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Siejowski
b) Sielawa
c) Sidorowicz
d) Skański
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie mózgu
b) zapalenie płuc
c) udar
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) siedem lat
b) dwanaście lat
c) dziesięć lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Krzywda Górna
c) Niedola
d) Wywłaszczyńce
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 15 lat
b) 9 lat
c) 11 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Brazylii
b) Hawanie
c) Paryżu
d) Panamie
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) Wiosny Ludów
b) wojny polsko-francuskiej
c) powstania styczniowego
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) manizmem
b) negatywizmem
c) naturalizmem
d) impresjonizmem
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Nowa Heloiza”
c) „Romanse paryskie”
d) „Cierpienia młodego Wertera”
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) zaczął pić w karczmie
b) wziął się do pracy
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) krakowskie
b) lubelskie
c) warszawskie
d) poznańskie
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyczepiastym
b) Wyrazistym
c) Wyłupiastym
d) Wygłupiastym
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) ignorancji
b) abolicji
c) admiracji
d) nieinterwencji
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Mediolanie
b) Florencji
c) Rzymie
d) Wenecji
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Iliadę
b) Odyseję
c) Odprawę posłów greckich
d) Boską Komedię
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) humoru
c) ironii
d) groteski
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kolumbii
b) Kostaryki
c) Panamy
d) Chile
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) indiańsku
b) niemiecku
c) francusku
d) angielsku
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Dziki Sokół
b) Uparty Muł
c) Czerwony Sęp
d) Pędzący Bawół
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) ludzkim losie
b) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
c) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
d) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) w kościele
b) na plebanii
c) u wójta w chałupie
d) we dworze
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) literatem
c) asesorem sądowym
d) kancelistą
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) miesiąc po jego śmierci
b) rok po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) szeryf Antylopy
b) właściciel cyrku
c) wódz indian
d) właściciel lokalnej gospody
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „szczecińską wersję”
b) „warszawską wersję”
c) „krakowską wersję”
d) „lwowską wersję”
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
b) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
c) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) przyswajaniem niemieckich słów
b) niemiecką gramatyką
c) łacińskimi słówkami
d) niemieckim akcentem
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Byrona
b) Sofoklesa
c) Szekspira
d) Horacego
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Kordiana”
b) „Pana Tadeusza”
c) „Mazurka Dąbrowskiego”
d) „Potopu”
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Boege – Niemiec
b) Just – kolonista niemiecki
c) Józef Jarzyński
d) Generał Steinmetz
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) wójt
b) kolonista niemiecki
c) oficer
d) nauczyciel
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) „baraniogłowskich ławników”
b) małżeństwo Rzepów
c) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
d) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) chłopką
b) mieszczanką
c) szlachcianką
d) arystokratką
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1886 roku
c) 1880 roku
d) 1883 roku
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) socjologicznych
b) psychologicznych
c) pedagogicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) inspektora”
b) belfra”
c) literata”
d) korepetytora”
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) harmonijka
c) cymbałki
d) fujarka
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) indiańskich
b) podróżniczych
c) amerykańskich
d) powstańczych
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) biograficznych
b) wiejskich
c) dziecięcych
d) popowstańczych
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „czarcim pomiotem”
b) „nierobem”
c) „szatanem”
d) „odmieńcem”
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: