Nowele Sienkiewicza
      Nowele Sienkiewicza | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Panamie
b) Paryżu
c) Hawanie
d) Brazylii
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) w kościele
b) na plebanii
c) u wójta w chałupie
d) we dworze
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „krakowską wersję”
b) „lwowską wersję”
c) „szczecińską wersję”
d) „warszawską wersję”
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Iliadę
b) Odprawę posłów greckich
c) Boską Komedię
d) Odyseję
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) germanizacji
b) dydaktyki
c) matczynej miłości
d) samobójstwa
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Arizona
b) Miami
c) Oregon
d) Teksas
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „odmieńcem”
b) „szatanem”
c) „czarcim pomiotem”
d) „nierobem”
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Romanse paryskie”
b) „Cierpienia młodego Wertera”
c) „Izabela hiszpańska”
d) „Nowa Heloiza”
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Florencji
b) Mediolanie
c) Wenecji
d) Rzymie
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) warszawskie
b) poznańskie
c) lubelskie
d) krakowskie
Rozwiązanie


„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1879
b) 1882
c) 1888
d) 1868
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kostaryki
b) Chile
c) Kolumbii
d) Panamy
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
b) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
c) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Boege – Niemiec
b) Józef Jarzyński
c) Generał Steinmetz
d) Just – kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za mówienie po polsku
b) za obrazę nauczyciela
c) za znęcanie się nad kolegami
d) za nieodrobienie lekcji
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) chęć zabawienia czytelnika
b) nieznajomość geografii przez autora
c) „przymioty” umysłowe mieszkańców
d) tragizm ich mieszkańców
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) miesiąc po jego śmierci
b) rok po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Potopu”
b) „Mazurka Dąbrowskiego”
c) „Kordiana”
d) „Pana Tadeusza”
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) nieinterwencji
b) ignorancji
c) abolicji
d) admiracji
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
b) ludzkim losie
c) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
d) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) cymbałki
b) fujarka
c) skrzypki
d) harmonijka
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) negatywizmem
b) naturalizmem
c) impresjonizmem
d) manizmem
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Chicago
b) Montanie
c) Nowym Yorku
d) Las Vegas
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) francusku
b) niemiecku
c) indiańsku
d) angielsku
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) biograficznych
b) dziecięcych
c) popowstańczych
d) wiejskich
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) milieu
b) novou
c) mobile
d) nihile
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) gruźlicę
b) udar
c) zapalenie mózgu
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) wójt
b) kolonista niemiecki
c) oficer
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel lokalnej gospody
b) właściciel cyrku
c) szeryf Antylopy
d) wódz indian
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Rosją
b) Austrią
c) Francją
d) Polską
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) majora
b) oficera
c) kapitana
d) podoficera
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) pięć lat
b) dziesięć lat
c) siedem lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) indiańskich
b) powstańczych
c) amerykańskich
d) podróżniczych
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) amebą
b) epilepsją
c) żółtą febrą
d) gruźlicą
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Niedola
b) Pognębin
c) Wywłaszczyńce
d) Krzywda Górna
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) mieszczanką
b) chłopką
c) szlachcianką
d) arystokratką
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Horacego
b) Byrona
c) Szekspira
d) Sofoklesa
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) literatem
b) asesorem sądowym
c) donosicielem
d) kancelistą
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) zwroty obcojęzyczne
b) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
c) elementy biograficzne
d) stylizacje gwarowe
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Włocha
c) Anglika
d) Hiszpana
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Uparty Muł
b) Czerwony Sęp
c) Dziki Sokół
d) Pędzący Bawół
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) filozoficznych
b) pedagogicznych
c) socjologicznych
d) psychologicznych
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) zaczął pić w karczmie
b) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) wziął się do pracy
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) walka o kulturę
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) błazna
b) wodza
c) wygnańca
d) niewolnika
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1883 roku
b) 1876 roku
c) 1880 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wygłupiastym
b) Wyłupiastym
c) Wyczepiastym
d) Wyrazistym
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) ironii
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) groteski
d) humoru
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Białych Kłów
b) Prędkich Kopyt
c) Czerwonych Orłów
d) Czarnych Wężów
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) łacińskimi słówkami
b) niemieckim akcentem
c) niemiecką gramatyką
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) „baraniogłowskich ławników”
b) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
c) małżeństwo Rzepów
d) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Newa”
b) „Niwa”
c) „Nawa”
d) „Lawa”
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 11 lat
b) 9 lat
c) 16 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) inspektora”
b) korepetytora”
c) literata”
d) belfra”
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) wojny polsko-francuskiej
b) Wiosny Ludów
c) powstania styczniowego
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Siejowski
b) Sidorowicz
c) Sielawa
d) Skański
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) zbierała się rada gminy
b) trzymano świnie
c) pito okowitę
d) wiejskie dzieci uczyły się czytać
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Franek
c) Maciek
d) Kuba
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: