Nowele Sienkiewicza
      Nowele Sienkiewicza | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) dydaktyki
b) matczynej miłości
c) germanizacji
d) samobójstwa
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) przyswajaniem niemieckich słów
b) łacińskimi słówkami
c) niemieckim akcentem
d) niemiecką gramatyką
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Skański
b) Siejowski
c) Sielawa
d) Sidorowicz
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) nieznajomość geografii przez autora
b) „przymioty” umysłowe mieszkańców
c) chęć zabawienia czytelnika
d) tragizm ich mieszkańców
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) nieinterwencji
b) ignorancji
c) abolicji
d) admiracji
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) zapalenie mózgu
c) udar
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Polską
b) Austrią
c) Rosją
d) Francją
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) indiańskich
b) podróżniczych
c) powstańczych
d) amerykańskich
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) oficer
b) nauczyciel
c) wójt
d) kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) arystokratką
b) mieszczanką
c) szlachcianką
d) chłopką
Rozwiązanie


Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) psychologicznych
b) socjologicznych
c) filozoficznych
d) pedagogicznych
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Mazurka Dąbrowskiego”
b) „Kordiana”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Potopu”
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) powstania listopadowego
b) powstania styczniowego
c) wojny polsko-francuskiej
d) Wiosny Ludów
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Anglika
b) Hiszpana
c) Amerykanina
d) Włocha
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) mobile
b) nihile
c) milieu
d) novou
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) warszawskie
b) lubelskie
c) krakowskie
d) poznańskie
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Brazylii
b) Paryżu
c) Panamie
d) Hawanie
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Józef Jarzyński
b) Generał Steinmetz
c) Boege – Niemiec
d) Just – kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) zaczął pić w karczmie
b) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) wziął się do pracy
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1879
c) 1888
d) 1868
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1886 roku
c) 1883 roku
d) 1880 roku
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) w kościele
b) we dworze
c) u wójta w chałupie
d) na plebanii
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) rok po jego śmierci
b) 10 lat po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) miesiąc po jego śmierci
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) indiańsku
b) francusku
c) angielsku
d) niemiecku
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „krakowską wersję”
b) „lwowską wersję”
c) „warszawską wersję”
d) „szczecińską wersję”
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) pito okowitę
b) wiejskie dzieci uczyły się czytać
c) trzymano świnie
d) zbierała się rada gminy
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) szeryf Antylopy
b) właściciel cyrku
c) wódz indian
d) właściciel lokalnej gospody
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) negatywizmem
b) impresjonizmem
c) manizmem
d) naturalizmem
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) popowstańczych
b) dziecięcych
c) biograficznych
d) wiejskich
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
b) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
c) ludzkim losie
d) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odyseję
b) Boską Komedię
c) Iliadę
d) Odprawę posłów greckich
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) kancelistą
c) asesorem sądowym
d) literatem
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Niedola
b) Wywłaszczyńce
c) Pognębin
d) Krzywda Górna
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „szatanem”
b) „czarcim pomiotem”
c) „nierobem”
d) „odmieńcem”
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyłupiastym
b) Wyczepiastym
c) Wyrazistym
d) Wygłupiastym
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Wenecji
b) Mediolanie
c) Florencji
d) Rzymie
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) elementy biograficzne
b) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
c) stylizacje gwarowe
d) zwroty obcojęzyczne
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) walka o kulturę
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Czerwony Sęp
b) Uparty Muł
c) Pędzący Bawół
d) Dziki Sokół
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Arizona
b) Miami
c) Oregon
d) Teksas
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za znęcanie się nad kolegami
b) za obrazę nauczyciela
c) za mówienie po polsku
d) za nieodrobienie lekcji
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Byrona
b) Szekspira
c) Horacego
d) Sofoklesa
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Las Vegas
b) Nowym Yorku
c) Montanie
d) Chicago
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Franek
b) Staś
c) Kuba
d) Maciek
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) „baraniogłowskich ławników”
b) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
c) małżeństwo Rzepów
d) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Nawa”
b) „Lawa”
c) „Niwa”
d) „Newa”
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) kapitana
b) oficera
c) podoficera
d) majora
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) gruźlicą
b) amebą
c) epilepsją
d) żółtą febrą
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) cymbałki
c) harmonijka
d) fujarka
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) inspektora”
b) belfra”
c) korepetytora”
d) literata”
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) groteski
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) humoru
d) ironii
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kostaryki
b) Chile
c) Panamy
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) niewolnika
b) wodza
c) błazna
d) wygnańca
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
b) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
c) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
d) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) pięć lat
b) dwanaście lat
c) siedem lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Romanse paryskie”
c) „Nowa Heloiza”
d) „Cierpienia młodego Wertera”
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Czerwonych Orłów
b) Białych Kłów
c) Czarnych Wężów
d) Prędkich Kopyt
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 15 lat
b) 9 lat
c) 11 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: