Nowele Sienkiewicza
      Nowele Sienkiewicza | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) socjologicznych
b) pedagogicznych
c) psychologicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel lokalnej gospody
b) właściciel cyrku
c) wódz indian
d) szeryf Antylopy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) 10 lat po jego śmierci
b) miesiąc po jego śmierci
c) rok po jego śmierci
d) pół roku po jego śmierci
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Kuba
c) Franek
d) Maciek
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) wiejskich
b) biograficznych
c) dziecięcych
d) popowstańczych
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) wojny polsko-francuskiej
b) Wiosny Ludów
c) powstania styczniowego
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Francją
b) Polską
c) Rosją
d) Austrią
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „krakowską wersję”
b) „warszawską wersję”
c) „lwowską wersję”
d) „szczecińską wersję”
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Montanie
b) Las Vegas
c) Chicago
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odyseję
b) Boską Komedię
c) Iliadę
d) Odprawę posłów greckich
Rozwiązanie


Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Just – kolonista niemiecki
b) Generał Steinmetz
c) Józef Jarzyński
d) Boege – Niemiec
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) ludzkim losie
b) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
c) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
d) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Dziki Sokół
b) Uparty Muł
c) Czerwony Sęp
d) Pędzący Bawół
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) novou
b) milieu
c) nihile
d) mobile
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) indiańsku
b) angielsku
c) francusku
d) niemiecku
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemieckim akcentem
b) niemiecką gramatyką
c) przyswajaniem niemieckich słów
d) łacińskimi słówkami
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) humoru
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) ironii
d) groteski
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Romanse paryskie”
c) „Cierpienia młodego Wertera”
d) „Nowa Heloiza”
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dwanaście lat
b) siedem lat
c) dziesięć lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Wenecji
b) Rzymie
c) Florencji
d) Mediolanie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) pito okowitę
b) zbierała się rada gminy
c) wiejskie dzieci uczyły się czytać
d) trzymano świnie
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Byrona
b) Szekspira
c) Horacego
d) Sofoklesa
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wygłupiastym
b) Wyczepiastym
c) Wyrazistym
d) Wyłupiastym
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Prędkich Kopyt
b) Czerwonych Orłów
c) Czarnych Wężów
d) Białych Kłów
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1883 roku
c) 1886 roku
d) 1880 roku
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) podoficera
b) oficera
c) majora
d) kapitana
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) kolonista niemiecki
b) wójt
c) oficer
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 16 lat
b) 9 lat
c) 15 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) admiracji
b) nieinterwencji
c) abolicji
d) ignorancji
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) amebą
b) żółtą febrą
c) epilepsją
d) gruźlicą
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Potopu”
b) „Kordiana”
c) „Mazurka Dąbrowskiego”
d) „Pana Tadeusza”
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za nieodrobienie lekcji
b) za znęcanie się nad kolegami
c) za obrazę nauczyciela
d) za mówienie po polsku
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
c) walka o kulturę
d) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) warszawskie
b) krakowskie
c) poznańskie
d) lubelskie
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) na plebanii
b) w kościele
c) we dworze
d) u wójta w chałupie
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) impresjonizmem
b) manizmem
c) negatywizmem
d) naturalizmem
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
b) „baraniogłowskich ławników”
c) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
d) małżeństwo Rzepów
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) literata”
b) inspektora”
c) belfra”
d) korepetytora”
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Panamie
b) Hawanie
c) Paryżu
d) Brazylii
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) germanizacji
b) dydaktyki
c) matczynej miłości
d) samobójstwa
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) mieszczanką
b) szlachcianką
c) chłopką
d) arystokratką
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „odmieńcem”
b) „szatanem”
c) „nierobem”
d) „czarcim pomiotem”
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Niedola
b) Pognębin
c) Krzywda Górna
d) Wywłaszczyńce
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Hiszpana
b) Włocha
c) Anglika
d) Amerykanina
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1868
b) 1879
c) 1882
d) 1888
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Arizona
b) Teksas
c) Miami
d) Oregon
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
b) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
c) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) nieznajomość geografii przez autora
b) tragizm ich mieszkańców
c) „przymioty” umysłowe mieszkańców
d) chęć zabawienia czytelnika
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) niewolnika
b) wygnańca
c) wodza
d) błazna
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) asesorem sądowym
c) literatem
d) kancelistą
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
b) zaczął pić w karczmie
c) wziął się do pracy
d) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) amerykańskich
b) powstańczych
c) podróżniczych
d) indiańskich
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Chile
b) Kolumbii
c) Panamy
d) Kostaryki
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) cymbałki
b) harmonijka
c) skrzypki
d) fujarka
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) stylizacje gwarowe
b) elementy biograficzne
c) zwroty obcojęzyczne
d) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Lawa”
b) „Niwa”
c) „Newa”
d) „Nawa”
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Sielawa
b) Skański
c) Siejowski
d) Sidorowicz
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie mózgu
b) udar
c) zapalenie płuc
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Tagi: