Nowele Sienkiewicza
      Nowele Sienkiewicza | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) pito okowitę
b) wiejskie dzieci uczyły się czytać
c) zbierała się rada gminy
d) trzymano świnie
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) harmonijka
c) cymbałki
d) fujarka
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) podróżniczych
b) powstańczych
c) amerykańskich
d) indiańskich
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) kancelistą
b) donosicielem
c) asesorem sądowym
d) literatem
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Czarnych Wężów
b) Prędkich Kopyt
c) Czerwonych Orłów
d) Białych Kłów
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
b) zaczął pić w karczmie
c) wziął się do pracy
d) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) „baraniogłowskich ławników”
b) małżeństwo Rzepów
c) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
d) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) nihile
b) mobile
c) novou
d) milieu
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 16 lat
b) 9 lat
c) 15 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel cyrku
b) wódz indian
c) szeryf Antylopy
d) właściciel lokalnej gospody
Rozwiązanie


Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Franek
c) Maciek
d) Kuba
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Włocha
b) Anglika
c) Amerykanina
d) Hiszpana
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) nieznajomość geografii przez autora
b) „przymioty” umysłowe mieszkańców
c) chęć zabawienia czytelnika
d) tragizm ich mieszkańców
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) siedem lat
b) dwanaście lat
c) dziesięć lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Józef Jarzyński
b) Boege – Niemiec
c) Generał Steinmetz
d) Just – kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za nieodrobienie lekcji
b) za znęcanie się nad kolegami
c) za obrazę nauczyciela
d) za mówienie po polsku
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) groteski
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) humoru
d) ironii
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) podoficera
b) majora
c) kapitana
d) oficera
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Dziki Sokół
b) Uparty Muł
c) Pędzący Bawół
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) niemiecku
b) angielsku
c) francusku
d) indiańsku
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Brazylii
b) Panamie
c) Paryżu
d) Hawanie
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kostaryki
b) Panamy
c) Chile
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Byrona
b) Horacego
c) Sofoklesa
d) Szekspira
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) elementy biograficzne
b) stylizacje gwarowe
c) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
d) zwroty obcojęzyczne
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) literata”
b) inspektora”
c) belfra”
d) korepetytora”
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) szlachcianką
b) mieszczanką
c) arystokratką
d) chłopką
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) żółtą febrą
b) gruźlicą
c) amebą
d) epilepsją
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1868
b) 1888
c) 1882
d) 1879
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Skański
b) Sielawa
c) Siejowski
d) Sidorowicz
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Mazurka Dąbrowskiego”
b) „Kordiana”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Potopu”
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Wenecji
b) Mediolanie
c) Florencji
d) Rzymie
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
b) ludzkim losie
c) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
d) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) powstania listopadowego
b) wojny polsko-francuskiej
c) Wiosny Ludów
d) powstania styczniowego
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Teksas
b) Arizona
c) Miami
d) Oregon
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) walka o kulturę
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) warszawskie
b) krakowskie
c) lubelskie
d) poznańskie
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „krakowską wersję”
b) „warszawską wersję”
c) „szczecińską wersję”
d) „lwowską wersję”
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) manizmem
b) naturalizmem
c) negatywizmem
d) impresjonizmem
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) nieinterwencji
b) abolicji
c) ignorancji
d) admiracji
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Boską Komedię
b) Odprawę posłów greckich
c) Iliadę
d) Odyseję
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Nowa Heloiza”
b) „Romanse paryskie”
c) „Izabela hiszpańska”
d) „Cierpienia młodego Wertera”
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) łacińskimi słówkami
b) niemieckim akcentem
c) niemiecką gramatyką
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Krzywda Górna
b) Niedola
c) Wywłaszczyńce
d) Pognębin
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Niwa”
b) „Nawa”
c) „Newa”
d) „Lawa”
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) 10 lat po jego śmierci
b) pół roku po jego śmierci
c) miesiąc po jego śmierci
d) rok po jego śmierci
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyłupiastym
b) Wyczepiastym
c) Wyrazistym
d) Wygłupiastym
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) na plebanii
b) w kościele
c) u wójta w chałupie
d) we dworze
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wodza
b) wygnańca
c) niewolnika
d) błazna
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Chicago
b) Las Vegas
c) Montanie
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
b) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
c) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
d) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) gruźlicę
b) zapalenie mózgu
c) zapalenie płuc
d) udar
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) kolonista niemiecki
b) wójt
c) nauczyciel
d) oficer
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1880 roku
b) 1883 roku
c) 1876 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) germanizacji
b) dydaktyki
c) samobójstwa
d) matczynej miłości
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „czarcim pomiotem”
b) „nierobem”
c) „odmieńcem”
d) „szatanem”
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) popowstańczych
b) wiejskich
c) dziecięcych
d) biograficznych
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) psychologicznych
b) pedagogicznych
c) filozoficznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Rosją
b) Polską
c) Francją
d) Austrią
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: