Nowele Sienkiewicza
      Nowele Sienkiewicza | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Las Vegas
b) Chicago
c) Nowym Yorku
d) Montanie
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) przyswajaniem niemieckich słów
b) niemieckim akcentem
c) niemiecką gramatyką
d) łacińskimi słówkami
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dwanaście lat
b) siedem lat
c) pięć lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyłupiastym
b) Wyrazistym
c) Wyczepiastym
d) Wygłupiastym
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Miami
b) Arizona
c) Oregon
d) Teksas
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) groteski
b) ironii
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) humoru
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1868
b) 1879
c) 1888
d) 1882
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) poznańskie
b) krakowskie
c) lubelskie
d) warszawskie
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) nauczyciel
b) kolonista niemiecki
c) oficer
d) wójt
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) błazna
b) wodza
c) wygnańca
d) niewolnika
Rozwiązanie


Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Mazurka Dąbrowskiego”
b) „Potopu”
c) „Kordiana”
d) „Pana Tadeusza”
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) w kościele
b) we dworze
c) u wójta w chałupie
d) na plebanii
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Sofoklesa
b) Byrona
c) Horacego
d) Szekspira
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
b) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
c) ludzkim losie
d) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) kancelistą
c) asesorem sądowym
d) literatem
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Francją
b) Rosją
c) Austrią
d) Polską
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) mobile
b) milieu
c) novou
d) nihile
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
b) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
c) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Florencji
b) Rzymie
c) Mediolanie
d) Wenecji
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) dydaktyki
b) matczynej miłości
c) samobójstwa
d) germanizacji
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Paryżu
b) Hawanie
c) Panamie
d) Brazylii
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) negatywizmem
b) impresjonizmem
c) naturalizmem
d) manizmem
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Skański
b) Sielawa
c) Sidorowicz
d) Siejowski
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) literata”
b) inspektora”
c) korepetytora”
d) belfra”
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) chęć zabawienia czytelnika
b) nieznajomość geografii przez autora
c) „przymioty” umysłowe mieszkańców
d) tragizm ich mieszkańców
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) walka o kulturę
b) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Boege – Niemiec
b) Just – kolonista niemiecki
c) Generał Steinmetz
d) Józef Jarzyński
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) amebą
b) gruźlicą
c) żółtą febrą
d) epilepsją
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) amerykańskich
b) podróżniczych
c) powstańczych
d) indiańskich
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Włocha
c) Anglika
d) Hiszpana
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
b) zwroty obcojęzyczne
c) stylizacje gwarowe
d) elementy biograficzne
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) oficera
b) podoficera
c) majora
d) kapitana
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) niemiecku
b) francusku
c) indiańsku
d) angielsku
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) powstania styczniowego
b) wojny polsko-francuskiej
c) Wiosny Ludów
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) pedagogicznych
b) socjologicznych
c) psychologicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) mieszczanką
b) chłopką
c) szlachcianką
d) arystokratką
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) „baraniogłowskich ławników”
b) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
c) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
d) małżeństwo Rzepów
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Panamy
b) Chile
c) Kostaryki
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „odmieńcem”
b) „szatanem”
c) „nierobem”
d) „czarcim pomiotem”
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Białych Kłów
b) Czarnych Wężów
c) Czerwonych Orłów
d) Prędkich Kopyt
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Nowa Heloiza”
b) „Romanse paryskie”
c) „Izabela hiszpańska”
d) „Cierpienia młodego Wertera”
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) pół roku po jego śmierci
b) miesiąc po jego śmierci
c) rok po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie mózgu
b) udar
c) zapalenie płuc
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odyseję
b) Odprawę posłów greckich
c) Iliadę
d) Boską Komedię
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Dziki Sokół
b) Pędzący Bawół
c) Uparty Muł
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) ignorancji
b) abolicji
c) nieinterwencji
d) admiracji
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) szeryf Antylopy
b) wódz indian
c) właściciel cyrku
d) właściciel lokalnej gospody
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) pito okowitę
b) zbierała się rada gminy
c) wiejskie dzieci uczyły się czytać
d) trzymano świnie
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1886 roku
b) 1883 roku
c) 1876 roku
d) 1880 roku
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) wziął się do pracy
b) zaczął pić w karczmie
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) cymbałki
b) fujarka
c) harmonijka
d) skrzypki
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „warszawską wersję”
b) „lwowską wersję”
c) „krakowską wersję”
d) „szczecińską wersję”
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Kuba
b) Franek
c) Maciek
d) Staś
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 15 lat
b) 11 lat
c) 16 lat
d) 9 lat
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Wywłaszczyńce
c) Krzywda Górna
d) Niedola
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za nieodrobienie lekcji
b) za znęcanie się nad kolegami
c) za mówienie po polsku
d) za obrazę nauczyciela
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) popowstańczych
b) wiejskich
c) dziecięcych
d) biograficznych
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Nawa”
b) „Niwa”
c) „Newa”
d) „Lawa”
Rozwiązanie

Tagi: