Nowele Sienkiewicza
      Nowele Sienkiewicza | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kulturkampf to:
a) walka o kulturę
b) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) na plebanii
b) w kościele
c) u wójta w chałupie
d) we dworze
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Teksas
b) Miami
c) Arizona
d) Oregon
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Lawa”
b) „Newa”
c) „Nawa”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) stylizacje gwarowe
b) zwroty obcojęzyczne
c) elementy biograficzne
d) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) trzymano świnie
b) wiejskie dzieci uczyły się czytać
c) zbierała się rada gminy
d) pito okowitę
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) harmonijka
b) fujarka
c) cymbałki
d) skrzypki
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) udar
c) zapalenie mózgu
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Skański
b) Sidorowicz
c) Sielawa
d) Siejowski
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) samobójstwa
b) matczynej miłości
c) dydaktyki
d) germanizacji
Rozwiązanie


Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Austrią
b) Rosją
c) Francją
d) Polską
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Just – kolonista niemiecki
b) Generał Steinmetz
c) Józef Jarzyński
d) Boege – Niemiec
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) negatywizmem
b) naturalizmem
c) impresjonizmem
d) manizmem
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Horacego
b) Szekspira
c) Sofoklesa
d) Byrona
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) rok po jego śmierci
b) miesiąc po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) zaczął pić w karczmie
b) wziął się do pracy
c) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
d) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Panamie
b) Brazylii
c) Hawanie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Chile
b) Panamy
c) Kostaryki
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) milieu
b) mobile
c) novou
d) nihile
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) żółtą febrą
b) amebą
c) gruźlicą
d) epilepsją
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „szczecińską wersję”
b) „krakowską wersję”
c) „lwowską wersję”
d) „warszawską wersję”
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Franek
b) Staś
c) Kuba
d) Maciek
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
b) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
c) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
d) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) nauczyciel
b) wójt
c) kolonista niemiecki
d) oficer
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Nowa Heloiza”
c) „Romanse paryskie”
d) „Cierpienia młodego Wertera”
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) powstania listopadowego
b) Wiosny Ludów
c) powstania styczniowego
d) wojny polsko-francuskiej
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 9 lat
b) 15 lat
c) 16 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „szatanem”
b) „czarcim pomiotem”
c) „odmieńcem”
d) „nierobem”
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wodza
b) błazna
c) wygnańca
d) niewolnika
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) literatem
c) asesorem sądowym
d) kancelistą
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) chłopką
b) szlachcianką
c) arystokratką
d) mieszczanką
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Las Vegas
b) Nowym Yorku
c) Chicago
d) Montanie
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) oficera
b) kapitana
c) majora
d) podoficera
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
b) małżeństwo Rzepów
c) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
d) „baraniogłowskich ławników”
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Czerwony Sęp
b) Uparty Muł
c) Dziki Sokół
d) Pędzący Bawół
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) literata”
b) korepetytora”
c) inspektora”
d) belfra”
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyrazistym
b) Wyłupiastym
c) Wygłupiastym
d) Wyczepiastym
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) amerykańskich
b) podróżniczych
c) powstańczych
d) indiańskich
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1879
c) 1888
d) 1868
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) poznańskie
b) warszawskie
c) lubelskie
d) krakowskie
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) wiejskich
b) biograficznych
c) dziecięcych
d) popowstańczych
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za znęcanie się nad kolegami
b) za obrazę nauczyciela
c) za nieodrobienie lekcji
d) za mówienie po polsku
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dwanaście lat
b) dziesięć lat
c) siedem lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) szeryf Antylopy
b) wódz indian
c) właściciel cyrku
d) właściciel lokalnej gospody
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Kordiana”
b) „Pana Tadeusza”
c) „Mazurka Dąbrowskiego”
d) „Potopu”
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1886 roku
c) 1883 roku
d) 1880 roku
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Wenecji
b) Mediolanie
c) Rzymie
d) Florencji
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Boską Komedię
b) Odprawę posłów greckich
c) Iliadę
d) Odyseję
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
b) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
c) ludzkim losie
d) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) socjologicznych
b) psychologicznych
c) pedagogicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) abolicji
b) admiracji
c) nieinterwencji
d) ignorancji
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Hiszpana
c) Włocha
d) Anglika
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) „przymioty” umysłowe mieszkańców
b) chęć zabawienia czytelnika
c) nieznajomość geografii przez autora
d) tragizm ich mieszkańców
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Prędkich Kopyt
b) Czarnych Wężów
c) Czerwonych Orłów
d) Białych Kłów
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) ironii
c) humoru
d) groteski
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) przyswajaniem niemieckich słów
b) niemiecką gramatyką
c) niemieckim akcentem
d) łacińskimi słówkami
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) angielsku
b) niemiecku
c) indiańsku
d) francusku
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Krzywda Górna
b) Wywłaszczyńce
c) Pognębin
d) Niedola
Rozwiązanie

Tagi: