Nowele Sienkiewicza
      Nowele Sienkiewicza | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Sachem” powstał w:
a) 1883 roku
b) 1886 roku
c) 1876 roku
d) 1880 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) samobójstwa
b) matczynej miłości
c) dydaktyki
d) germanizacji
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) ignorancji
b) nieinterwencji
c) admiracji
d) abolicji
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) ironii
b) groteski
c) humoru
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) biograficznych
b) popowstańczych
c) wiejskich
d) dziecięcych
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Lawa”
b) „Niwa”
c) „Newa”
d) „Nawa”
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
b) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
c) ludzkim losie
d) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Florencji
b) Wenecji
c) Mediolanie
d) Rzymie
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) małżeństwo Rzepów
b) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
c) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
d) „baraniogłowskich ławników”
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Romanse paryskie”
b) „Izabela hiszpańska”
c) „Cierpienia młodego Wertera”
d) „Nowa Heloiza”
Rozwiązanie


Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) manizmem
b) impresjonizmem
c) negatywizmem
d) naturalizmem
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1868
b) 1879
c) 1882
d) 1888
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemieckim akcentem
b) łacińskimi słówkami
c) niemiecką gramatyką
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) rok po jego śmierci
b) miesiąc po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) krakowskie
b) poznańskie
c) warszawskie
d) lubelskie
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) nieznajomość geografii przez autora
b) „przymioty” umysłowe mieszkańców
c) chęć zabawienia czytelnika
d) tragizm ich mieszkańców
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „warszawską wersję”
b) „lwowską wersję”
c) „szczecińską wersję”
d) „krakowską wersję”
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Brazylii
b) Panamie
c) Paryżu
d) Hawanie
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Montanie
b) Chicago
c) Nowym Yorku
d) Las Vegas
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Potopu”
b) „Mazurka Dąbrowskiego”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Kordiana”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) milieu
b) novou
c) mobile
d) nihile
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) pięć lat
b) dziesięć lat
c) siedem lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odprawę posłów greckich
b) Odyseję
c) Iliadę
d) Boską Komedię
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
b) stylizacje gwarowe
c) zwroty obcojęzyczne
d) elementy biograficzne
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) wódz indian
b) właściciel cyrku
c) szeryf Antylopy
d) właściciel lokalnej gospody
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyczepiastym
b) Wyrazistym
c) Wygłupiastym
d) Wyłupiastym
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za mówienie po polsku
b) za nieodrobienie lekcji
c) za obrazę nauczyciela
d) za znęcanie się nad kolegami
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Austrią
b) Rosją
c) Polską
d) Francją
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) indiańskich
b) amerykańskich
c) podróżniczych
d) powstańczych
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Miami
b) Arizona
c) Oregon
d) Teksas
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) indiańsku
b) francusku
c) niemiecku
d) angielsku
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) żółtą febrą
b) amebą
c) epilepsją
d) gruźlicą
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) oficer
b) kolonista niemiecki
c) wójt
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) zaczął pić w karczmie
b) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
c) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
d) wziął się do pracy
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Krzywda Górna
c) Niedola
d) Wywłaszczyńce
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Włocha
c) Hiszpana
d) Anglika
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Horacego
b) Szekspira
c) Byrona
d) Sofoklesa
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) walka o kulturę
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Generał Steinmetz
b) Just – kolonista niemiecki
c) Boege – Niemiec
d) Józef Jarzyński
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) błazna
b) niewolnika
c) wodza
d) wygnańca
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) pito okowitę
b) trzymano świnie
c) wiejskie dzieci uczyły się czytać
d) zbierała się rada gminy
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) majora
b) podoficera
c) oficera
d) kapitana
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
b) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
c) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) u wójta w chałupie
b) na plebanii
c) we dworze
d) w kościele
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „czarcim pomiotem”
b) „odmieńcem”
c) „szatanem”
d) „nierobem”
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Maciek
b) Kuba
c) Franek
d) Staś
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) asesorem sądowym
b) donosicielem
c) kancelistą
d) literatem
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) gruźlicę
b) zapalenie płuc
c) udar
d) zapalenie mózgu
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) pedagogicznych
b) socjologicznych
c) psychologicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 15 lat
b) 16 lat
c) 9 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) mieszczanką
b) chłopką
c) arystokratką
d) szlachcianką
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Czarnych Wężów
b) Czerwonych Orłów
c) Białych Kłów
d) Prędkich Kopyt
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Sielawa
b) Sidorowicz
c) Skański
d) Siejowski
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) cymbałki
c) fujarka
d) harmonijka
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) powstania styczniowego
b) wojny polsko-francuskiej
c) powstania listopadowego
d) Wiosny Ludów
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) inspektora”
b) literata”
c) belfra”
d) korepetytora”
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Dziki Sokół
b) Pędzący Bawół
c) Czerwony Sęp
d) Uparty Muł
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Chile
b) Kostaryki
c) Kolumbii
d) Panamy
Rozwiązanie

Tagi: