Nowele Sienkiewicza
      Nowele Sienkiewicza | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Niwa” to czasopismo:
a) poznańskie
b) warszawskie
c) lubelskie
d) krakowskie
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) elementy biograficzne
b) stylizacje gwarowe
c) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
d) zwroty obcojęzyczne
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) majora
b) kapitana
c) oficera
d) podoficera
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) amebą
b) żółtą febrą
c) epilepsją
d) gruźlicą
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Panamy
b) Chile
c) Kostaryki
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) inspektora”
b) korepetytora”
c) belfra”
d) literata”
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 16 lat
b) 11 lat
c) 15 lat
d) 9 lat
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) mobile
b) milieu
c) nihile
d) novou
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Lawa”
b) „Nawa”
c) „Niwa”
d) „Newa”
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Chicago
b) Las Vegas
c) Montanie
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie


Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) oficer
b) nauczyciel
c) kolonista niemiecki
d) wójt
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „warszawską wersję”
b) „szczecińską wersję”
c) „lwowską wersję”
d) „krakowską wersję”
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Czerwonych Orłów
b) Białych Kłów
c) Prędkich Kopyt
d) Czarnych Wężów
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Mazurka Dąbrowskiego”
b) „Pana Tadeusza”
c) „Kordiana”
d) „Potopu”
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) admiracji
b) abolicji
c) nieinterwencji
d) ignorancji
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) we dworze
b) na plebanii
c) u wójta w chałupie
d) w kościele
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Maciek
b) Staś
c) Kuba
d) Franek
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyłupiastym
b) Wyczepiastym
c) Wygłupiastym
d) Wyrazistym
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) udar
b) zapalenie mózgu
c) gruźlicę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) niewolnika
b) błazna
c) wodza
d) wygnańca
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
b) ludzkim losie
c) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
d) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) asesorem sądowym
c) literatem
d) kancelistą
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) ironii
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) humoru
d) groteski
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) „baraniogłowskich ławników”
b) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
c) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
d) małżeństwo Rzepów
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Boską Komedię
b) Iliadę
c) Odyseję
d) Odprawę posłów greckich
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) szeryf Antylopy
b) wódz indian
c) właściciel lokalnej gospody
d) właściciel cyrku
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) mieszczanką
b) arystokratką
c) chłopką
d) szlachcianką
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1888
b) 1868
c) 1882
d) 1879
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Cierpienia młodego Wertera”
b) „Nowa Heloiza”
c) „Romanse paryskie”
d) „Izabela hiszpańska”
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) powstania styczniowego
b) wojny polsko-francuskiej
c) Wiosny Ludów
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Dziki Sokół
b) Czerwony Sęp
c) Pędzący Bawół
d) Uparty Muł
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za obrazę nauczyciela
b) za nieodrobienie lekcji
c) za znęcanie się nad kolegami
d) za mówienie po polsku
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
b) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
c) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) pół roku po jego śmierci
b) miesiąc po jego śmierci
c) rok po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Teksas
b) Miami
c) Arizona
d) Oregon
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
b) walka o kulturę
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) popowstańczych
b) wiejskich
c) dziecięcych
d) biograficznych
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1880 roku
b) 1876 roku
c) 1886 roku
d) 1883 roku
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Austrią
b) Polską
c) Rosją
d) Francją
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) fujarka
c) cymbałki
d) harmonijka
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „czarcim pomiotem”
b) „szatanem”
c) „nierobem”
d) „odmieńcem”
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Szekspira
b) Sofoklesa
c) Horacego
d) Byrona
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) francusku
b) niemiecku
c) angielsku
d) indiańsku
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dziesięć lat
b) siedem lat
c) pięć lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Just – kolonista niemiecki
b) Boege – Niemiec
c) Generał Steinmetz
d) Józef Jarzyński
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemiecką gramatyką
b) niemieckim akcentem
c) łacińskimi słówkami
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
b) zaczął pić w karczmie
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) wziął się do pracy
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) wiejskie dzieci uczyły się czytać
b) trzymano świnie
c) zbierała się rada gminy
d) pito okowitę
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) chęć zabawienia czytelnika
b) „przymioty” umysłowe mieszkańców
c) tragizm ich mieszkańców
d) nieznajomość geografii przez autora
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Wywłaszczyńce
b) Niedola
c) Krzywda Górna
d) Pognębin
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Wenecji
b) Rzymie
c) Mediolanie
d) Florencji
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) germanizacji
b) dydaktyki
c) samobójstwa
d) matczynej miłości
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Panamie
b) Hawanie
c) Brazylii
d) Paryżu
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Hiszpana
b) Włocha
c) Amerykanina
d) Anglika
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) naturalizmem
b) negatywizmem
c) impresjonizmem
d) manizmem
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) pedagogicznych
b) psychologicznych
c) socjologicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Sidorowicz
b) Sielawa
c) Siejowski
d) Skański
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) indiańskich
b) amerykańskich
c) podróżniczych
d) powstańczych
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: