strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/ns/ ----------------
 Nowele Sienkiewicza
      Nowele Sienkiewicza | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Iliadę
b) Odyseję
c) Odprawę posłów greckich
d) Boską Komedię
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1888
b) 1868
c) 1879
d) 1882
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) mobile
b) nihile
c) novou
d) milieu
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) admiracji
b) abolicji
c) ignorancji
d) nieinterwencji
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 16 lat
b) 11 lat
c) 15 lat
d) 9 lat
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Generał Steinmetz
b) Józef Jarzyński
c) Boege – Niemiec
d) Just – kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) literatem
c) kancelistą
d) asesorem sądowym
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
b) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
c) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
d) ludzkim losie
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
b) zaczął pić w karczmie
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) wziął się do pracy
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) żółtą febrą
b) gruźlicą
c) amebą
d) epilepsją
Rozwiązanie


Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel cyrku
b) właściciel lokalnej gospody
c) wódz indian
d) szeryf Antylopy
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) amerykańskich
b) indiańskich
c) podróżniczych
d) powstańczych
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Sidorowicz
b) Skański
c) Sielawa
d) Siejowski
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Oregon
b) Miami
c) Arizona
d) Teksas
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) pedagogicznych
b) filozoficznych
c) psychologicznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) matczynej miłości
b) dydaktyki
c) germanizacji
d) samobójstwa
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Florencji
b) Mediolanie
c) Wenecji
d) Rzymie
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) chłopką
b) szlachcianką
c) mieszczanką
d) arystokratką
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) zbierała się rada gminy
b) trzymano świnie
c) wiejskie dzieci uczyły się czytać
d) pito okowitę
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemieckim akcentem
b) przyswajaniem niemieckich słów
c) niemiecką gramatyką
d) łacińskimi słówkami
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Uparty Muł
b) Dziki Sokół
c) Pędzący Bawół
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) wiejskich
b) popowstańczych
c) dziecięcych
d) biograficznych
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „nierobem”
b) „szatanem”
c) „czarcim pomiotem”
d) „odmieńcem”
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) udar
b) gruźlicę
c) zapalenie płuc
d) zapalenie mózgu
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
b) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
c) małżeństwo Rzepów
d) „baraniogłowskich ławników”
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „krakowską wersję”
b) „warszawską wersję”
c) „szczecińską wersję”
d) „lwowską wersję”
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za mówienie po polsku
b) za znęcanie się nad kolegami
c) za obrazę nauczyciela
d) za nieodrobienie lekcji
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) rok po jego śmierci
b) 10 lat po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) miesiąc po jego śmierci
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) oficera
b) podoficera
c) kapitana
d) majora
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Montanie
b) Chicago
c) Nowym Yorku
d) Las Vegas
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kolumbii
b) Panamy
c) Chile
d) Kostaryki
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
b) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
c) walka o kulturę
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
b) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
c) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
d) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Krzywda Górna
c) Niedola
d) Wywłaszczyńce
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) negatywizmem
b) impresjonizmem
c) naturalizmem
d) manizmem
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1883 roku
b) 1876 roku
c) 1886 roku
d) 1880 roku
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dziesięć lat
b) siedem lat
c) dwanaście lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Cierpienia młodego Wertera”
c) „Nowa Heloiza”
d) „Romanse paryskie”
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) „przymioty” umysłowe mieszkańców
b) chęć zabawienia czytelnika
c) tragizm ich mieszkańców
d) nieznajomość geografii przez autora
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) elementy biograficzne
b) zwroty obcojęzyczne
c) stylizacje gwarowe
d) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) poznańskie
b) krakowskie
c) lubelskie
d) warszawskie
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Hawanie
b) Panamie
c) Paryżu
d) Brazylii
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) kolonista niemiecki
b) nauczyciel
c) oficer
d) wójt
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) groteski
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) ironii
d) humoru
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) Wiosny Ludów
b) powstania styczniowego
c) wojny polsko-francuskiej
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Francją
b) Rosją
c) Austrią
d) Polską
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Hiszpana
b) Anglika
c) Amerykanina
d) Włocha
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) korepetytora”
b) belfra”
c) literata”
d) inspektora”
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Mazurka Dąbrowskiego”
b) „Kordiana”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Potopu”
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Niwa”
b) „Lawa”
c) „Newa”
d) „Nawa”
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Szekspira
b) Horacego
c) Sofoklesa
d) Byrona
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wygnańca
b) wodza
c) błazna
d) niewolnika
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) francusku
b) angielsku
c) indiańsku
d) niemiecku
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Kuba
b) Maciek
c) Franek
d) Staś
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Prędkich Kopyt
b) Czerwonych Orłów
c) Czarnych Wężów
d) Białych Kłów
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyczepiastym
b) Wygłupiastym
c) Wyłupiastym
d) Wyrazistym
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) na plebanii
b) w kościele
c) we dworze
d) u wójta w chałupie
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) harmonijka
c) cymbałki
d) fujarka
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: