Nowele Sienkiewicza
      Nowele Sienkiewicza | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Panamy
b) Kolumbii
c) Chile
d) Kostaryki
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) mieszczanką
b) szlachcianką
c) chłopką
d) arystokratką
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Dziki Sokół
b) Czerwony Sęp
c) Uparty Muł
d) Pędzący Bawół
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) siedem lat
b) pięć lat
c) dwanaście lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
b) „baraniogłowskich ławników”
c) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
d) małżeństwo Rzepów
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) Wiosny Ludów
b) wojny polsko-francuskiej
c) powstania listopadowego
d) powstania styczniowego
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1888
c) 1868
d) 1879
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) pedagogicznych
b) psychologicznych
c) filozoficznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) walka o kulturę
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
d) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1880 roku
c) 1886 roku
d) 1883 roku
Rozwiązanie


W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) ironii
b) groteski
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) humoru
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemiecką gramatyką
b) łacińskimi słówkami
c) przyswajaniem niemieckich słów
d) niemieckim akcentem
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Mediolanie
b) Wenecji
c) Rzymie
d) Florencji
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Białych Kłów
b) Czerwonych Orłów
c) Czarnych Wężów
d) Prędkich Kopyt
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) powstańczych
b) amerykańskich
c) indiańskich
d) podróżniczych
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Niwa”
b) „Lawa”
c) „Newa”
d) „Nawa”
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) germanizacji
b) matczynej miłości
c) samobójstwa
d) dydaktyki
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) niemiecku
b) angielsku
c) francusku
d) indiańsku
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Byrona
b) Horacego
c) Sofoklesa
d) Szekspira
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 9 lat
b) 11 lat
c) 16 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Niwa” to czasopismo:
a) lubelskie
b) poznańskie
c) warszawskie
d) krakowskie
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) podoficera
b) kapitana
c) oficera
d) majora
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Sidorowicz
b) Siejowski
c) Skański
d) Sielawa
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Kordiana”
b) „Potopu”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Mazurka Dąbrowskiego”
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) wiejskie dzieci uczyły się czytać
b) zbierała się rada gminy
c) trzymano świnie
d) pito okowitę
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) korepetytora”
b) belfra”
c) inspektora”
d) literata”
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel lokalnej gospody
b) wódz indian
c) właściciel cyrku
d) szeryf Antylopy
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
b) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
c) ludzkim losie
d) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) w kościele
b) we dworze
c) na plebanii
d) u wójta w chałupie
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Montanie
b) Las Vegas
c) Chicago
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „lwowską wersję”
b) „krakowską wersję”
c) „warszawską wersję”
d) „szczecińską wersję”
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) zwroty obcojęzyczne
b) elementy biograficzne
c) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
d) stylizacje gwarowe
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
b) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
c) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) miesiąc po jego śmierci
b) 10 lat po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) rok po jego śmierci
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za obrazę nauczyciela
b) za nieodrobienie lekcji
c) za znęcanie się nad kolegami
d) za mówienie po polsku
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Generał Steinmetz
b) Just – kolonista niemiecki
c) Józef Jarzyński
d) Boege – Niemiec
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Wywłaszczyńce
b) Krzywda Górna
c) Pognębin
d) Niedola
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Polską
b) Francją
c) Austrią
d) Rosją
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) fujarka
c) harmonijka
d) cymbałki
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) milieu
b) novou
c) mobile
d) nihile
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) epilepsją
b) żółtą febrą
c) amebą
d) gruźlicą
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Włocha
b) Anglika
c) Hiszpana
d) Amerykanina
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) ignorancji
b) nieinterwencji
c) admiracji
d) abolicji
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Miami
b) Arizona
c) Oregon
d) Teksas
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Franek
b) Maciek
c) Kuba
d) Staś
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) biograficznych
b) wiejskich
c) dziecięcych
d) popowstańczych
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
b) zaczął pić w karczmie
c) wziął się do pracy
d) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Iliadę
b) Odprawę posłów greckich
c) Odyseję
d) Boską Komedię
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) niewolnika
b) wygnańca
c) błazna
d) wodza
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) gruźlicę
b) zapalenie płuc
c) zapalenie mózgu
d) udar
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) asesorem sądowym
c) literatem
d) kancelistą
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wygłupiastym
b) Wyłupiastym
c) Wyrazistym
d) Wyczepiastym
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) chęć zabawienia czytelnika
b) tragizm ich mieszkańców
c) „przymioty” umysłowe mieszkańców
d) nieznajomość geografii przez autora
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) wójt
b) nauczyciel
c) kolonista niemiecki
d) oficer
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Hawanie
b) Panamie
c) Paryżu
d) Brazylii
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) naturalizmem
b) impresjonizmem
c) negatywizmem
d) manizmem
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Romanse paryskie”
b) „Cierpienia młodego Wertera”
c) „Nowa Heloiza”
d) „Izabela hiszpańska”
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „szatanem”
b) „czarcim pomiotem”
c) „odmieńcem”
d) „nierobem”
Rozwiązanie

Tagi: